NTN 7916CG/GNP4 bearing

80x110x16

NSK NTN Bearing 7200AW angular contact ball bearing 7200-aw, US $ 11 - 15 / Piece,... 90 13 7914C 70 100 16 7914A5 70 100 16 7915C 75 105 16 7915A5 75 105 16 7916...Angular contact ball bearings 7916CG/GNP4

Bearing number : 7916CG/GNP4

Size (mm) : 80x110x16

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 80

Outer Diameter (mm) : 110

Width (mm) : 16

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 80 mm

D - 110 mm

B - 16 mm

C - 16 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 0,38 Kg

Bearing 7916CG/GNP4

Bearings similar to NTN 7916CG/GNP4 bearing