NTN 7322L1DBP5 bearing

110x240x100

NSK NTN IKO Koyo NACHI Plain Bearings, Pillow Block, Housing Bearing & housing ... 7322B 7322BBL1BGV4 7322BDB 7322BDBC3 7322BDBCS56 7322BDT 7322BG ...Angular contact ball bearings 7322L1DBP5

Bearing number : 7322L1DBP5

Size (mm) : 110x240x100

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 110

Outer Diameter (mm) : 240

Width (mm) : 100

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 110 mm

D - 240 mm

B - 100 mm

C - 100 mm

Angle (α) - 20 °

Weight - 10,749 Kg

Cages material - brass

Bearing 7322L1DBP5

Bearings similar to NTN 7322L1DBP5 bearing