NTN NNU4980KC1NAP4 bearing

400x540x140

Original NSK precision bearing NN3007KCC1P5 Original NN3006TBKRE44CC1P4 ... NNU4934B/W33 NNU4980SK.M.SP NNU4936S.M.SP NNU4930S.M.SP NNU4920...Cylindrical roller bearings NNU4980KC1NAP4

Bearing number : NNU4980KC1NAP4

Size (mm) : 400x540x140

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 400

Outer Diameter (mm) : 540

Width (mm) : 140

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 400 mm

D - 540 mm

B - 140 mm

C - 140 mm

Weight - 88,2 Kg

Bearing NNU4980KC1NAP4

Bearings similar to NTN NNU4980KC1NAP4 bearing