NTN NN3028C1NAP4 bearing

140x210x53

bearing FAG NN3007ASK.M.SP bearing NSK NN3007TBKRCC1P4 bearing INA SL183007 bearing SKF 63007-2RS bearing NTN NN3028ASK.M.SP.C3 Bearing NJP2320ED...Cylindrical roller bearings NN3028C1NAP4

Bearing number : NN3028C1NAP4

Size (mm) : 140x210x53

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 140

Outer Diameter (mm) : 210

Width (mm) : 53

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 140 mm

D - 210 mm

B - 53 mm

C - 53 mm

Weight - 6,236 Kg

Bearing NN3028C1NAP4

Bearings similar to NTN NN3028C1NAP4 bearing