NTN 7909CG/GNP4 bearing

45x68x12

NTN 7303cgd2/gnp4 Bearing; NTN 7909cg/gnp4 Bearing; NTN 7911cg/gnp4 Bearing; NTN 7907cg/gnp4 Bearing; NTN 7008cdbt/gnp4 Bearing; NTN 7213ct1gd2/gnp4 Bearing; NTN 7208cgd2/glp4 Bearing; Classic Bearing for sale. SKF hm803146/110/q Bearing; NTN nk25/20 Bearing; SNR 63/22n Bearing; INA gt6 Bearing; TIMKEN 34275/34478 Bearing; KOYO 7207C/DB Bearing ...Angular contact ball bearings 7909CG/GNP4

Bearing number : 7909CG/GNP4

Size (mm) : 45x68x12

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 45

Outer Diameter (mm) : 68

Width (mm) : 12

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 45 mm

D - 68 mm

B - 12 mm

C - 12 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 0,12 Kg

Bearing 7909CG/GNP4

Bearings similar to NTN 7909CG/GNP4 bearing